Terug naar de lijst
Wako heeft de prijs voor economische en duurzame vooruitgang in Luxembourg gewonnen

Share

wako

Ajouté le 5 March 2021

Wako heeft de prijs voor economische en duurzame vooruitgang in Luxembourg gewonnen

Sinds zijn oprichting in 1930 te Differdange (Luxemburg) heeft WAKO zich toegewijd aan het ontwikkelen en produceren van ramen en deuren van een zeer hoge kwaliteit.

Bij WAKO, zijn de waarden gebaseerd op respect en betrokkenheid: advies, ondersteuning en opvolging van haar klanten tijdens hun aankoopproces om de perfecte installatie van Wako-producten te garanderen.

De inzet van WAKO is ook een milieuverantwoorde organisatie op alle niveaus, milieuvriendelijk en met een doelstelling die eind 2020 is bereikt: CO²-neutraliteit op basis van de scope 3 gedefinieerd door het GHG (Green House Gas Protocol).

Scope 3 is een van de drie niveaus van gasemissies die zijn vastgesteld in het Green House Gas Protocol (GHG Protocol). Het is een broeikasgasprotocol, dat in 2001 werd gelanceerd door de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) en het WRI (World Resources Institute). De ontwikkeling ervan is uitgevoerd in samenwerking met een reeks internationale actoren, zoals regeringen, NGO's en bedrijven.

Het protocol heeft tot doel de strijd tegen klimaatverandering op wereldschaal te harmoniseren. Het wordt gebruikt om alle effecten van de productie en het verbruik van een product te kwantificeren.
Het is verdeeld in drie niveaus die overeenkomen met emissieperimeters:

  • Niveau 1 (of scope 1) stemt overeen met directe emissies van de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals gas, olie, steenkool, enz.
  • Niveau 2 (of scope 2) heeft betrekking op indirecte emissies in verband met het verbruik van elektriciteit, warmte of stoom die nodig zijn voor de vervaardiging van het product.
  • Niveau 3 (of scope 3) stemt overeen met andere indirecte emissies, zoals de winning van materialen die door het bedrijf zijn gekocht voor de productie van het product of emissies in verband met het vervoer van werknemers en klanten die het product komen kopen. Dit is het grootste deel van de emissies van een bedrijf.

De resultaten van de tweede CO²-voetafdruk die eind 2020 zijn vastgesteld en gecertificeerd door CO² Strategy Luxembourg, tonen aan dat WAKO een vermindering van zijn CO²-uitstoot van meer dan 20% heeft bereikt op alle gebieden die verband houden met zijn activiteiten (vervoer, productie, enz.). Dit voortdurend proces om zich te verbeteren qua emissievermindering wordt verzekerd door de samenwerking met de non-profitorganisatie Graine de Vie. WAKO heeft zicht geëngageerd om het restant van zijn emissies te compenseren door een grootschalig herbebossingsproject op het eiland Madagaskar te ondersteunen.


De CSR-strategie (Corporate Social Responsability) die in de loop der jaren bij WAKO is ontwikkeld, loont dus! Interne medewerkers, klanten, leveranciers, externe aanbieders, ... allen hebben samengewerkt om deze uitdaging van het bereiken van CO²-neutraliteit uit te voeren en daarin te slagen.


Vandaag is het een grote eer om de winnaar te zijn van de 1e prijs voor Economische en Duurzame Vooruitgang uitgereikt door de Alphonse Weicker Foundation en BGL BNP Paribas, in samenwerking met het Nationaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (INDR) en de Unie van Luxemburgse Ondernemingen (UEL)

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookies Policy