Word partner

De fabrikant aan uw kant

Word partner

Met het keurmerk van de Erkend Vakman bouwt WAKO verder aan haar netwerk van professionele vaklui, verspreid over België en Luxemburg, om zo klanten het gemak en de kwaliteit van een lokale plaatsing en service te kunnen bieden.

Het Erkend Vakman keurmerk is niet alleen aantrekkelijk voor klanten, maar ook voor u.

WAKO biedt haar partners een zeer aantrekkelijk pakket aan mogelijkheden; van commerciële ondersteuning tot opleiding en professionele hulp ter plaatse indien nodig.

 

Registreer als een partner

Door dit formulier in te vullen, stemt u erin toe dat WAKO de verstrekte gegevens gebruikt om u te contacteren in het kader van een eventueel partnerschap. WAKO verzamelt en gebruikt de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend voor specifieke doeleinden verbonden aan uw vraag, en beperkt zich tot het hoogst noodzakelijke. De persoonsgegevens die worden verstrekt in dit formulier zijn verenigbaar met de beoogde doeleinden en zullen worden verwerkt op basis van uw toestemming of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst. Iedere persoon wiens persoonsgegevens worden gebruikt door WAKO heeft rechten die opgenomen zijn in de privacyverklaring die op deze website (https://www.wako.be/nl/mentions-legales) is gepubliceerd. Op grond van wat voorafgaat, bewaart WAKO uw persoonsgegevens voor onbepaalde duur. Contact: Indien u vragen heeft over persoonsgegevens of het beleid van WAKO, kan u zich richten tot onze functionaris voor gegevensbescherming, wiens taak het is om de naleving van uw rechten te garanderen: Denis Poncin – e-mailadres: d.poncin@wako.lu. Ik stem erin toe dat WAKO mijn naam, voornaam, e-mailadres en postcode voor onbepaalde duur verzamelt om me te contacteren.