WEDSTRIJD ‘OPERATIE KLIMAATNEUTRAAL’ COSTA RICA 2019

De pandemie van het coronavirus heeft onder andere het negatieve effect gehad van het bevriezen van een deel van onze economie en de ontwikkeling van onze activiteiten.Als gevolg hiervan heeft WAKO het besluit genomen om de deadline voor haar "Doelstelling Klimaat neutraal"-wedstrijd te verlengen tot 31 december 2020 zodoende dat meer klanten hun werf kunnen compenseren en hierdoor toch nog kunnen deelnemen aan deze wedstrijd.Gezien de actuele omstandigheden, kan Wako nog geen startdatum meedelen.

 

 

Beste klant,

Wij willen u graag bedanken om voor WAKO of een van zijn erkende schrijnwerkers te kiezen voor uw bestelling van ramen en deuren. Graag bedanken wij u ook voor uw deelname aan onze ‘Operatie klimaatneutraal’ voor de compensatie van de CO2-voetafdruk van uw werf.

Uw deelname aan deze ‘Operatie klimaatneutraal’ zorgt er tevens voor dat u kunt deelnemen aan onze grote wedstrijd die u mogelijk naar Costa Rica brengt voor 8 dagen vol ontdekkingen.

Deelnemen is eenvoudig. Vul gewoon onderstaand formulier in.

Opgelet: uw inschrijving voor deze wedstrijd is pas geldig nadat de ngo ‘Graine de vie’ uw financiële bijdrage ter compensatie van de ecologische voetafdruk van uw werf heeft ontvangen.

Vergeet niet ‘WAKO’ te vermelden bij uw storting aan ‘Graine de Vie’.

WEDSTRIJDVRAGEN

Hoeveel bomen zullen er worden geplant met 1 euro, dankzij de vereniging ‘Graine de Vie’?
Wat is het oprichtingsjaar van WAKO in het Groothertogdom Luxemburg?
Hoeveel personen zullen er deelnemen aan deze wedstrijd?

Uw persoonlijke gegevens

Om deel te nemen aan de wedstrijd, hebben we wat informatie over u nodig.

Op het bestelformulier

Door dit formulier in te vullen, stemt u erin toe dat WAKO de verstrekte gegevens gebruikt om u te contacteren in het kader van een eventueel partnerschap. WAKO verzamelt en gebruikt de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend voor specifieke doeleinden verbonden aan uw vraag, en beperkt zich tot het hoogst noodzakelijke. De persoonsgegevens die worden verstrekt in dit formulier zijn verenigbaar met de beoogde doeleinden en zullen worden verwerkt op basis van uw toestemming of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst. Iedere persoon wiens persoonsgegevens worden gebruikt door WAKO heeft rechten die opgenomen zijn in de privacyverklaring die op deze website (https://www.wako.be/nl/mentions-legales) is gepubliceerd. Op grond van wat voorafgaat, bewaart WAKO uw persoonsgegevens voor onbepaalde duur. Contact: Indien u vragen heeft over persoonsgegevens of het beleid van WAKO, kan u zich richten tot onze functionaris voor gegevensbescherming, wiens taak het is om de naleving van uw rechten te garanderen: Denis Poncin – e-mailadres: d.poncin@wako.lu. Ik stem erin toe dat WAKO mijn naam, voornaam, e-mailadres en postcode voor onbepaalde duur verzamelt om me te contacteren.