Koolstofneutraal

Ons engagement beperkt zich niet tot het verbeteren van uw leefomgeving

Koolstofneutraal

We willen helpen de toekomst te verzekeren

WAKO, de beste partner voor uw ramen en deuren.

Staat u op het punt te investeren in nieuwe ramen en deuren? Spreekt het aanbod van WAKO u aan? Met de producten en de diensten van WAKO krijgt u een unieke prijs-kwaliteitsverhouding op de markt. Daar staan we voor, sinds het prille begin.

Samen zetten we ons in voor een betere toekomst

Het milieu beschermen is ongetwijfeld de grootste uitdaging waar we als mens vandaag mee geconfronteerd worden. 

Als verantwoordelijk producent en industrieel is WAKO het aan zichzelf verplicht om actief bij te dragen tot de bescherming van ons milieu.

Omdat onze ramen en deuren reeds een positieve impact hebben op het milieu door u in staat te stellen uw uitstoot van broeikasgassen te verminderen, willen we toch nog verder gaan... 

Koolstofneutraal

De inzet van WAKO is ook een milieuverantwoorde organisatie op alle niveaus, milieuvriendelijk en met een doelstelling die eind 2020 is bereikt : CO²-neutraliteit op basis van de scope 3 gedefinieerd door het GHG (Green House Gas Protocol).

Scope 3 is een van de drie niveaus van gasemissies die zijn vastgesteld in het GHG Protocol.

Het is een broeikasgasprotocol, dat in 2001 werd gelanceerd door de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) en het WRI (World Ressources Institute).

Het protocol heeft tot doel de strijd tegen klimaatverandering op wereldschaal te harmoniseren. Het wordt gebruikt om alle effecten van de productie en het verbruik van een product te kwantificeren.

Het is verdeeld in drie niveaus die overeenkomen met emissieperimeters:

  • Scope 1 : stemt overeen met directe emissies van de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals gas, olie, steenkool, enz.
  • Scope 2 : heeft betrekking op indirecte emissies in verband met het verbruik van elektriciteit, warmte of stoom die nodig zijn voor de vervaardiging van het product.
  • Scope 3 : stemt overeen met andere indirecte emissies, zoals de winning van materialen die door het bedrijf zijn gekocht voor de productie van het product of emissies in verband met het vervoer van werknemers en klanten die het product komen kopen. Dit is het grootste deel van de emissies van een bedrijf.

 

Koolstofneutraal, 100% trots !

De resultaten van de tweede CO²-voetafdruk die eind 2020 zijn vastgesteld en gecertificeerd door CO² Strategy, tonen aan dat WAKO een vermindering van zijn CO²-uitstoot van meer dan 20% heeft bereikt op alle gebieden die verband houden met zijn activiteiten (vervoer, productie, enz.)

Interne medewerkers, klanten, leveranciers, externe aanbieders, ... allen hebben samengewerkt om deze uitdaging van het bereiken van CO²-neutraliteit uit te voeren en daarin te slagen.

Dit voortdurend proces om zich te verbeteren qua emissievermindering wordt verzekerd door de samenwerking met de non-profitorganisatie Graine de Vie. WKAO heeft zicht geëngageerd om het restant van zijn emissies te compenseren door een grootschalig herbebossingsproject op het eiland Madagaskar te ondersteunen.We herinneren eraan dat het compenseren van de aluminium- en pvc-ramen die we in de loop van 2020 geplaatst hebben resulteerde in maar liefst 250.000 bomen, dankzij de financiële bijdrage van WAKO en zijn klanten.