LATEN WE ELKAAR LEREN KENNEN, VERTEL ONS OVER UW PROJECT.

Een Wako timmerman bij u in de buurt neemt zo snel mogelijk contact met u op.

U BENT AAN HET RENOVEREN

Om ons te helpen uw behoeften beter te begrijpen, kunt u ons meer details over uw renovatie geven?

Wilt u aandringen op inbraakbeveiliging? (versterking van het chassis en verbetering van de veiligheid)

Door dit formulier in te vullen, stemt u erin toe dat WAKO de verstrekte gegevens gebruikt om u te contacteren in het kader van een eventueel partnerschap. WAKO verzamelt en gebruikt de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend voor specifieke doeleinden verbonden aan uw vraag, en beperkt zich tot het hoogst noodzakelijke. De persoonsgegevens die worden verstrekt in dit formulier zijn verenigbaar met de beoogde doeleinden en zullen worden verwerkt op basis van uw toestemming of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst. Iedere persoon wiens persoonsgegevens worden gebruikt door WAKO heeft rechten die opgenomen zijn in de privacyverklaring die op deze website (https://www.wako.be/nl/mentions-legales) is gepubliceerd. Op grond van wat voorafgaat, bewaart WAKO uw persoonsgegevens voor onbepaalde duur. Contact: Indien u vragen heeft over persoonsgegevens of het beleid van WAKO, kan u zich richten tot onze functionaris voor gegevensbescherming, wiens taak het is om de naleving van uw rechten te garanderen: Denis Poncin – e-mailadres: d.poncin@wako.lu. Ik stem erin toe dat WAKO mijn naam, voornaam, e-mailadres en postcode voor onbepaalde duur verzamelt om me te contacteren.