Koolstofneutraal

Created at 11 Juni 2021

Koolstofneutraal

De inzet van WAKO is ook een milieuverantwoorde organisatie op alle niveaus, milieuvriendelijk en met een doelstelling die eind 2020 is bereikt : CO²-neutraliteit

De resultaten van de tweede CO²-voetafdruk die eind 2020 zijn vastgesteld en gecertificeerd door CO² Strategy, tonen aan dat WAKO een vermindering van zijn CO²-uitstoot van meer dan 20% heeft bereikt op alle gebieden die verband houden met zijn activiteiten

Dit voortdurend proces om zich te verbeteren qua emissievermindering wordt verzekerd door de samenwerking met de non-profitorganisatie Graine de Vie. WKAO heeft zicht geëngageerd om het restant van zijn emissies te compenseren door een grootschalig herbebossingsproject op het eiland Madagaskar te ondersteunen,

Voor meer informatie

On